صحیفه فاطمیه
47 بازدید
ناشر: زائر
نقش: نویسنده
شابک: 964-6401-67-8
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 14
زبان : فارسی
(شامل فضائل، کرامات، خطبه ها، کلمات قصار، دعاها، اشعار، و برخی مباحث دیگر در خصوص حضرت)