مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حمید
نام خانوادگی:احمدی جلفایی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، اقتصاد

زندگی نامه

در سال 1375 در رشته ریاضى فیزیک  موفق به اخذ دیپلم شدم. همزمان با قبولی در  امتحان ورودى حوزه علمیّه قم در  دانشگاه مفید نیز در  رشته کارشناسى اقتصاد نظرى پذیرفته  شدم. دروس مقدمات  را در مدرسه رضویّه قم گذراندم . لمعتین را در محضر حضرت آیت الله اشتهاردی و سایر دروس را تا  پایان سطوح متوسطه در محضر  برخی از اساتید بزرگوار حوزه به اتمام رساندم و سپس در دروس خارج برخى از آیات عظام همچون آیت اللّه جوادى آملى، آیت اللّه وحید خراسانى، آیت اللّه سبحانى، آیت اللّه شیخ جواد تبریزى، آیت اللّه کریمى و برخی دیگر چندین سال شرکت نموده و هم اکنون نیز از خرمن  معرفت برخی از ایشان خوشه چین هستم. از سال 1380 وارد مرکز تحقیقات دارالحدیث قم شده و در طرح تصحیح کتب اربعه و شروح وحواشى آن مشغول شدم. هم اکنون در زمینه‏هاى علوم حدیث و قرآن، تفسیر، فقه واصول، اخلاق و معارف اسلامى و تصحیح متون مشغول پژوهش هستم.